Tuyển dụng

Sắp xếp:

Tuyển công nhân kỹ thuật điện lạnh và lao động phổ thông.

Công ty cần tuyển công nhân viên như sau: