Tuyển công nhân kỹ thuật điện lạnh và lao động phổ thông.

Công ty cần tuyển công nhân viên như sau:

Công ty cần tuyển công nhân viên như sau:

1. Kỹ thuật điện lạnh: 05 người

 

- Tuổi từ 20 tuổi - 45 tuổi.

 

- Biết Hàn ống đồng, ống sắt - đồng, đấu điện tủ lạnh.

 

Chế độ: Lương thưởng thỏa thuận theo tay nghề.

 

2. Lao động phổ thông: 10 người.

 

- Tuổi từ 18 tuổi - 45 tuổi.

 

Chế độ: lương thưởng thỏa thuận.

 

Liên hệ : Chị Hoa 0916.487.428