Ủ Bia Bằng Kho Lạnh

Ủ bia bằng kho lạnh, bia đạt chất lượng ngon nhất, lưu giữ được chọn hương vị ban đầu của bia. Ủ bia bằng kho lạnh với nhiệt lạnh được tỏa đều khắp vỏ bom bia, giúp các men bia được chín đều. Cách ủ bia bằng kho lạnh luôn được các nhà hàng quy mô vừa và lớn lựa chọn.

Ủ BIA BẰNG KHO LẠNH

Khi sử dụng kho lạnh bảo quản bia giúp bia luôn giữ được chọn hương vị đậm đà của bia ban đầu, khách hàng uống bia không thấy đau đầu. 

Kho lạnh bảo quản bia được làm lạnh bằng quạt mát, giúp các bom bia khi đươc đặt trong kho, nhiệt lạnh được tỏa đều khắp bom bia, làm mem bia được chín đều.

Đây là phương pháp bảo quản bia ngon nhất, bia đạt chất lượng ngon nhất.

Bia ngon nhất khi nhiệt độ ở cốc bia đạt 4-6 độ C, để đạt được nhiệt độ đó, trong bom bia phải đạt nhiệt độ 0-2 độ C. Sau khi bia đi qua ống dẫn và vòi rót nhiệt độ khi ấy sẽ đạt 2-4 độ C. Bia rót vào cốc sẽ th được nhiệt 4-6 độ C, đạt chuẩn nhiệt độ của bia ngon.

Cách thức ủ bia sao cho ngon và khách hàng uống không bị đau đầu.

- Bia khi được ủ bằng kho lạnh, nhiệt lạnh được tỏa đều khắp bom bia giúp men được chín đều bia sẽ ngon và đậm đà

- Cài đăt nhiệt độ cho kho để bảo quản bia 2-(-2) độ C